ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оголошення припинення статусу відходів»

05/04/2023 : 19:13

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Деякі питання оголошення припинення статусу відходів»

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оголошення припинення статусу відходів» (далі – проєкт постанови) розроблений з метою реалізації положень частини третьої статті 8 та пункту 3 частини першої статті 19 Закону України «Про управління відходами» та Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України № 1678-VII від 16 вересня 2014 року, з метою гармонізації національного законодавства із законодавством ЄС.

Метою проєкту постанови є затвердження порядку оголошення припинення статусу відходів та критеріїв оголошення припинення статусу відходів для брухту заліза та сталі, брухту алюмінію, брухту міді, а також для склобою з метою врегулювання перероблення відходів у матеріали, речовини або предмети для їх подальшого використання та забезпечення захисту навколишнього природного середовища і здоров’я людей.

Назва органу виконавчої влади, що розробив проєкт постанови

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Назва структурного підрозділу, що розробив проєкт постанови, адреса та телефон

Відділ поводження з відходами Департаменту з питань управління відходами та екологічної безпеки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, тел. (044) 206-31-65, [email protected].

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються протягом місяця з дня його оприлюднення на вказану пошту та електронну адресу.

Повідомлення про оприлюднення

ПКМУ

Пояснювальна записка

Порядок

Перелік

Форма повідомлення

Залізо/Сталь

Алюміній

Мідь

Скло